Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin

 

 I. Definicje 

 1. Sprzedawca – Galeria Mabello funkcjonująca w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę Mabello Barbara Rytko z siedzibą w Gdańsku, ulica Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24 A/21,  NIP 952 142 25 01, REGON 141562705, email: kontakt@galeriamabello.pl, tel. 514 706 169, strona internetowa  www.galeriamabello.pl.
 2. Galeria Mabello – internetowa galeria znajdująca się na stronie http://www.galeriamabello.pl.
 3. Klient – każda osoba, która zarejestrowała konto w serwisie galerii lub bez zakładania konta w Galerii złożyła zamówienie.
 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w Galerii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Galerii Mabello.
 5. Artysta - osoba, która powierzyła do sprzedaży komisowej swoje prace za pośrednictwem Galerii Mabello lub osoba, której prace są w posiadaniu Galerii.
 6. Towar/dzieło sztuki  - wyrób, które może być przedmiotem sprzedaży w Galerii Mabello.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem galerii jest firma Mabello Barbara Rytko z siedzibą w Gdańsku, ulica Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24 A/21,  NIP 952 142 25 01, REGON 141562705 .
 2. Przedmiotem sprzedaży w Galerii Mabello mogą być towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Przedmiotem sprzedaży w serwisie internetowym Galerii Mabello są przedmioty powierzone przez Artystę, bądź też inne towary stanowiące własność Galerii Mabello. Zgodnie z oświadczeniami artystów  powierzone prace stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania.
 4. Sprzedaż w Galerii Mabello odbywa się poprzez Internet.
 5. Zamówienia w Galerii Mabello można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 6. Ceny artykułów są cenami brutto, wyrażonymi w PLN. Do ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki w przypadku wysyłki zagranicznej.
 7. Złożenie zamówienia w Galerii Mabello oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 8. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Galerii, a następnie dokonywania zakupów dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii.
 9. Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie Galerii Mabello stanowią własność  Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do dzieł sztuki. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich może stanowić naruszenie praw autorskich.

 

III. Realizacja zamówień, założenie konta i koszty przesyłki

 1. Dokonanie zakupu w Galerii może nastąpić po założeniu Konta, a także bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Rejestracja konta w Galerii Mabello polega na kliknięciu w dolnej części ekranu głównego przycisku „Rejestracja" a następnie uzupełnieniu danych w wymaganych polach. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Galerii niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do serwisu Galerii Mabello.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Po założeniu Konta Klient ma możliwość edycji swoich danych adresowych oraz podglądu historii i szczegółów zamówień.
 6. Galeria realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza granicami Polski. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.
 7. Koszt wysyłki zamówień realizowanych na terenie Polski jest bezpłatny.
 8. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia 

 1. Sprzedaż dzieł sztuki odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, kontaktując się z Galerią Mabello  za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@galeriamabello.pl lub telefonicznie +48 514 706 169.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 3. W celu dokonania zakupu Klient po wyborze dzieła sztuki winien umieścić go w koszyku. Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam dzieł sztuki, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich dzieł sztuki, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Zamów”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka.
 5. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zaakceptować regulamin  i kliknąć przycisk "Potwierdzam zakup".
 6. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje dokonaniem zakupu. Następnie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków zakupu.

 

 V. Dostawa i płatności

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny na numer konta podany na stronie - Mabello Barbara Rytko, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24 A/21,  80-365 Gdańsk, rachunek bankowy :

         mBank S.A. 86 1140 2004 0000 3802 7881 7648. 

         Dopuszczalną formą sposobu dostawy jest przesyłka kurierska oraz przesyłka Pocztą Polską.

 1. Koszt wysyłki zamówień realizowanych na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.
 2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zakupu.
 3. Koszt wysyłki dzieła sztuki za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się z Galerią za pośrednictwem poczty  e-mail lub telefonicznie.
 4. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 10 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.
 5. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności.
 6. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 

 VI. Zwroty i reklamacje

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od dokonania zakupu bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od zakupu wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem sprzedaży  jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od zakupu Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego dzieła. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zakupu.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca informuje, że Klient ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od jakichkolwiek wad czy uszkodzeń powstałych po otrzymaniu przedmiotu zakupu. Dotyczy to wszelkich wad, czy uszkodzeń nie uwzględnionych wcześniej            w opisie dzieła w momencie dokonywania zakupu.
 9. Reklamacje można składać mailowo na następujący adres e-mail: kontakt@galeriamabello.pl .
 10. W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 11. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VII. Dane osobowe 

 1. Klient w celu skorzystania z usług Galerii, tj. założenia Konta,  korzystania z usługi newsletter oraz złożenia zamówienia, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji ze Sprzedawcą Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Galerii. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Począwszy od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO".
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Galerii, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności, dostawcy usług kurierskich i pocztowych, biura rachunkowe, podmioty zajmujące się obsługą IT Galerii.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Galerii oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego usług.
 9. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail  informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.
 11. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 12. Dokonanie zakupu, zapisanie się w newsletter, zarejestrowanie się w serwisie internetowym Galerii Mabello, przesłanie zapytania e-mailem  upoważnia sprzedawcę  do przesyłania drogą elektroniczną ofert handlowych/marketingowych do klienta chyba, że klient wyrazi sprzeciw.

 

 VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o zmianie regulaminu. W przypadku braku informacji, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, o odmowie akceptacji nowych warunków przyjmuje się, że Klient akceptuje nowe warunki regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
footerBottomImg
Bądź na bieżąco z naszymi ofertami
Subskrypcja

footerBottomImg